മുഖപ്രസംഗം

സദാചാരവാദികളും സാഹിത്യവും
മോഹൻ കാക്കനാടൻ

ആവിഷ് കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അതിർ വരമ്പുകളെച്ചൊല്ലി തർക്കങ്ങളുണ്ടാവുന്നത് ഒരു പുതുമയല്ല. സി നിമയും നോവലും കവിതയും കാർട്ടൂണുമെല്ലാം പലപ്പോഴും ഭീകരമായ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കു വിധേയമായിട്ടുണ്ട്. പല അവസരങ്ങളിലും രചയിതാവിന്റെ ജീവനുനേരെ ഭീഷണിയുണ്ടാവുകയും പലർക്കും സ്വന്തം രാജ്യം...

ലേഖനം

ചെങ്ങന്നൂർ വിധി
വിജു വി. നായർ

ഓർക്കാപ്പുറത്താണ് ചെങ്ങന്നൂരിന് ലോട്ടറിയടിച്ചത്. ഒരുപതി രഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയും വരുമോ, ദേശീയപ്രസക്തി? സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു നാടിന് പെരുമ വരിക രണ്ടു വഴി ക്കാണ് - ഒന്നുകിൽ ബെടക്ക്,...

നേര്‍രേഖകള്‍ 

ജസീന്ത കെർകേട്ട: ഞാൻ...
കാട്ടൂർ മുരളി

ആദിവാസി വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വരേണ്യ വർഗക്കാരായി അഹങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെയെല്ലാം മനസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനയിൽ തെളിയുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. ആ ചി ത്രങ്ങൾ അവരുടെ രൂപഭാവങ്ങൾ, ജീവിതശൈലി, വസ്ത്രധാരണം,...


സിമോങ് ദ ബുവ്വേ:...
എം.കെ. ഹരികുമാർ

വിവാദപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ നഗ്നമായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു മുഖ്യധാരാ ബുദ്ധിജീവി എന്ന നിലയിലേക്ക് സിമോങ് ദ ബുവ്വേ (1908-1986) യെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് 1949ൽ അവരെഴുതിയ ൗദണ ണേഡമഭഢ ണേഷ...

സൗന്ദര്യവും സമരവുമാകുന്ന കവിതകൾ
രാജേഷ് ചിറപ്പാട്

ഒന്ന് കവിത അത് എഴുതപ്പെടുന്ന വർത്തമാനകാലത്തിൽ നിന്ന് ഭാവിയിലേക്കും ഭൂതകാലത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രവാചകത്വത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും അടയാളങ്ങൾ ഓരോ കവിതയിലും പതിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് പ്രധാനം....

എം. മുകുന്ദൻ: എഴുത്തിലെ...
എം.ജി. രാധാകൃഷ്ണൻ

നീണ്ട അമ്പതു വർഷങ്ങളായി ഒരു യുവാവായി സാഹിത്യരംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന എം. മുകുന്ദൻ എന്ന മഹാപ്രതിഭാസത്തിന്റെ നക്ഷത്ര രഹസ്യം എന്താണ്? ഇന്നും യുവാക്കളെ വെല്ലുന്ന മിന്നുന്ന സാഹിത്യകൃതികൾ എം....


മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പും മലയാള...
സുനിൽ സി. ഇ.

നവ മലയാള കഥയുടെ പരസ്യസമുദ്രമേതെന്നത് ഒരു വലിയ അന്വേഷണമാണ്. കഥ എന്ന മാധ്യമത്തിന്റെ പിതൃഭൂമി തിരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ യാത്രയാണിത്. സമകാലിക യാഥാർത്ഥ്യ ങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഓടിനിൽക്കുന്ന...

ജോസഫ് എന്ന പുലിക്കുട്ടി
സജി ഏബ്രഹാം

കത്തോലിക്ക വൈദികർ പുറമേയ്ക്ക് എത്ര സൗമ്യരും ശാന്ത രുമാണ്. തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം സ്‌കൂളുകളോ കോളജുകളോ അനുവദിച്ചു കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴോ ഇഷ്ടകാര്യങ്ങൾ സാധി ച്ചുകിട്ടാതെ വരുമ്പോഴോ ചിലരൊക്കെ ആക്രോശം നടത്തുന്ന...

മനുഷ്യർ ലോകത്തെ മാറ്റിയത്...
രാജേഷ് കെ എരുമേലി

മാർക്‌സിസത്തിനെ സ്പർശിക്കാതെ ലോകത്ത് ഏതൊരു ചി ന്തകനും/ചിന്തകൾക്കും കടന്നു പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് സമകാലിക ജീവിത പരിസരം നിരന്തരം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് മാർക്‌സിസത്തെ തള്ളിക്കളയണമെങ്കിലും പിൻ പറ്റണമെങ്കിലും...