മലയാള സിനിമ

മോഹന്‍ കാക്കനാടന്‍

എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം നൂറ്റിമുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി (2012-ൽ) മലയാള സിനിമ കുതിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ടേണോവർ മുന്നൂറു കോടിയിലധികം വരുമെന്നും കണ ക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഒരുപറ്റം പുതിയ സംവിധായകരും സാങ്കേ തിക വിദഗ്ദ്ധരും മറ്റു കലാകാരന്മാരും അതിനേക്കാളുപരി പുതുമുഖ നടീനടന്മാരും രംഗത്തെത്തുന്ന മലയാളസിനിമയുടെ മൊത്തം സംഭാവനയെന്തെന്നു ചോദിച്ചാൽ നിരാശയാവും പലപ്പോഴും…

ആശംസകളോടെ…

മോഹന്‍ കാക്കനാടന്‍

കാക്ക, പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വർഷം വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു കാലയളവാണെന്ന റിയാം. അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ ഈ ലോകത്തെ മാറ്റങ്ങൾ വായനക്കാരിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം പ്രശംസാവഹമായി നിർവഹിക്കുന്ന, വലുതും ചെറുതുമായ ഒട്ടനവധി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിലുമുണ്ട്. ഇവയിൽ ചിലതൊക്കെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടവയുമാണ്. മലയാളിയുടെ…